Tây Nguyên Media
Tây Nguyên Media trên
1. Giới thiệu

Tây Nguyên Media là một kênh truyền thông trực tuyến cung cấp các thông tin về thời sự, giải trí, kinh doanh, văn hóa, xã hội,… cho người dân Tây Nguyên và cả nước. Chúng tôi hiểu rằng quyền riêng tư của bạn là quan trọng và chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

2. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin từ người dùng của mình, bao gồm:

3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập cho các mục đích sau:

4. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba sau:

5. Bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Các biện pháp này bao gồm:

6. Quyền của bạn

Bạn có một số quyền đối với thông tin của mình, bao gồm:

Để thực hiện các quyền này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email [email protected]

7. Thay đổi chính sách riêng tư

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách riêng tư này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đáng kể, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc thông báo trên trang web của chúng tôi.

8. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: contact@taynguyenmedia.com