1. Giới thiệu

Tây Nguyên Media là một kênh truyền thông trực tuyến cung cấp các thông tin về thời sự, giải trí, kinh doanh, văn hóa, xã hội,… cho người dân Tây Nguyên và cả nước. Chúng tôi hiểu rằng quyền riêng tư của bạn là quan trọng và chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

2. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin từ người dùng của mình, bao gồm:

 • Thông tin bạn cung cấp: Chẳng hạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại,…
 • Thông tin chúng tôi thu thập tự động: Về cách bạn sử dụng trang web và ứng dụng của chúng tôi, chẳng hạn như lịch sử duyệt web, dữ liệu vị trí,…
3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập cho các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ cho bạn: Chẳng hạn như cung cấp nội dung, quảng cáo và hỗ trợ.
 • Tiếp thị và quảng cáo: Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Thống kê và nghiên cứu: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để thực hiện các thống kê và nghiên cứu để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
4. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba sau:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn, chẳng hạn như lưu trữ dữ liệu và xử lý thanh toán.
 • Các đối tác quảng cáo: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác quảng cáo của chúng tôi để họ có thể nhắm mục tiêu quảng cáo của họ đến bạn.
 • Các cơ quan chính phủ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các cơ quan chính phủ nếu chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo luật pháp.
5. Bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Các biện pháp này bao gồm:

 • Bảo mật dữ liệu: Chúng tôi lưu trữ thông tin của bạn trên các máy chủ được bảo mật.
 • Mã hóa dữ liệu: Chúng tôi sử dụng mã hóa để bảo vệ thông tin của bạn khi nó được truyền qua internet.
 • Kiểm soát truy cập: Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên có thẩm quyền truy cập thông tin của bạn.
6. Quyền của bạn

Bạn có một số quyền đối với thông tin của mình, bao gồm:

 • Truy cập thông tin: Bạn có quyền truy cập thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn.
 • Chỉnh sửa thông tin: Bạn có quyền chỉnh sửa thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn.
 • Xóa thông tin: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn.

Để thực hiện các quyền này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email [email protected]

7. Thay đổi chính sách riêng tư

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách riêng tư này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đáng kể, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc thông báo trên trang web của chúng tôi.

8. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: contact@taynguyenmedia.com