Ông Phạm Nhật Vượng được vinh danh trong Top 50 người có ảnh hưởng nhất trong ngành công nghiệp ô tô thế giới năm 2024
Công nghệ , ,