Biển người chen chân chiêm bái Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam ngày mùng 2 Tết
Du lịch , ,