“Mai” – Phim Việt đầu tiên cán mốc 26 tỷ đồng trong ngày đầu ra rạp
Giải Trí , ,