Ninh Dương Lan Ngọc – “ngọc nữ” của màn ảnh Việt
Giải Trí , ,