Thanh Hằng: “Hiền gì đâu ta”, vẫn “quậy phá” sau 4 tháng kết hôn
Giải Trí , ,