Hồng Nhung hát vọng cổ, Diệu Nhi hò phương Nam ấn tượng tại “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”
Giải Trí , ,