Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh bị xử phạt 7,5 triệu đồng
Tin Tức , ,