Phiên tòa lịch sử: Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm ra tòa
Tin Tức ,