Bích Phương tái xuất sau 2 năm: “Làm độc lập nhiều thử thách, nhưng cũng nhiều niềm vui”
Giải Trí , ,