Màn trình diễn của Hồng Nhung tại “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”
Giải Trí , ,