Trấn Thành “dính lỗi” giải nghĩa từ Hán Việt: Nhầm “trùng dương” thành “trồng trọt”?
Giải Trí