Chi Pu khoe sắc trong đêm chung kết “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”
Giải Trí , ,