Làn Sóng Xanh 2023: Đen thú nhận chán nghe nhạc của mình sau khi làm xong
Giải Trí ,