Quang Thắng – “Gã trai làng” đa tài của làng hài Việt Nam
Giải Trí , , ,