Tây Nguyên Media
Theo dõi báo Tây Nguyên Media trên

“Trụ trì chùa Ba Vàng nếu tái phạm sẽ bị tẩn xuất” nghĩa là gì?

“Trụ trì chùa Ba Vàng nếu tái phạm sẽ bị tẩn xuất”

Nghĩa là nếu trụ trì chùa Ba Vàng. Tức là Đại đức Thích Trúc Thái Minh. Tiếp tục để xảy ra những sai phạm tương tự. Như vụ việc trưng bày “xá lợi tóc Đức Phật” trong thời gian tới. Thì sẽ bị tước bỏ tư cách là một tu sĩ Phật giáo. Không còn được hưởng các quyền lợi và đặc quyền của một tu sĩ Phật giáo.

Trong Phật giáo, tẩn xuất là một hình thức kỷ luật cao nhất

Chỉ áp dụng đối với những tu sĩ phạm phải những sai phạm nghiêm trọng, làm mất uy tín của Phật giáo. Người bị tẩn xuất sẽ bị trục xuất khỏi giáo hội, không được phép tiếp tục tu hành. Không được phép truyền giới cho người khác, không được phép giảng dạy Phật pháp. Và không được phép nhận các vật phẩm cúng dường như y bát, ngọa cụ, tọa cụ, nước rửa chân.

Trong trường hợp của trụ trì chùa Ba Vàng

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông. Vì đã để xảy ra vụ việc trưng bày “xá lợi tóc Đức Phật”. Tuy nhiên, Hội đồng Trị sự cũng đã cảnh báo ông nếu tiếp tục để xảy ra những sai phạm tương tự thì sẽ bị tẩn xuất.

Vụ việc trưng bày “xá lợi tóc Đức Phật” tại chùa Ba Vàng đã gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận. Nhiều người cho rằng đây là một hành vi lợi dụng tín ngưỡng của người dân để trục lợi. Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lên án mạnh mẽ hành vi này. Và yêu cầu chùa Ba Vàng phải thu hồi “xá lợi tóc Đức Phật” và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Bài viết mới nhất