Tây Nguyên Media
Theo dõi báo Tây Nguyên Media trên

Vì sao Lâm Đồng từ chối tài trợ kinh phí lập quy hoạch tại hồ Tuyền Lâm?

Có hai lý do chính khiến tỉnh Lâm Đồng từ chối tiếp nhận tài trợ kinh phí lập quy hoạch tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.
  • Thứ nhất, tỉnh Lâm Đồng đã có kế hoạch bố trí nguồn kinh phí ngân sách nhà nước. Để tập trung lập các quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh Lâm Đồng đã bố trí kinh phí để lập quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.
  • Thứ hai, tỉnh Lâm Đồng muốn đảm bảo tính độc lập, khách quan trong quá trình lập quy hoạch. Việc tiếp nhận tài trợ kinh phí từ các doanh nghiệp có thể dẫn đến những lo ngại. Về việc quy hoạch sẽ bị chi phối bởi lợi ích của các doanh nghiệp này.
Ngoài ra

Việc từ chối tài trợ kinh phí lập quy hoạch cũng là một cách để tỉnh Lâm Đồng. Thể hiện quyết tâm bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên của khu vực hồ Tuyền Lâm. Hồ Tuyền Lâm là một khu du lịch nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và hệ sinh thái đa dạng. Tỉnh Lâm Đồng mong muốn phát triển khu du lịch này một cách bền vững. Đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

Việc từ chối tài trợ kinh phí lập quy hoạch

Đã nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân Lâm Đồng. Đây là một quyết định đúng đắn, thể hiện sự quan tâm của tỉnh Lâm Đồng đối với việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Bài viết mới nhất